Oplossingen voor IT-Monitoring met TheBackbone

Succesvolle IT-Monitoring

IT-Monitoring

De IT-monitoring markt ontwikkelt zich razendsnel. Vooral End-User Monitoring groeit sterk. Volgens Verified Market Research stijgt de markt voor End-User Monitoring met 400% in de periode 2018 tot 2026. The Backbone is sinds 2004 gespecialiseerd in IT-monitoring. Bij ons staat de informatiebehoefte van een organisatie en stakeholder altijd centraal. Vanuit verschillende monitoring perspectieven brengen wij de informatiebehoefte objectief en helder in kaart.

End-User Monitoring

Monitoring vanuit het perspectief van de gebruiker: End-User Monitoring is cruciaal voor organisaties omdat vertragingen of verstoringen in IT-landschap ernstige gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld, performance problemen in een ERP applicatie kunnen de bedrijfsvoering verstoren.

In de praktijk

End-User Monitoring is cruciaal voor bedrijfskritische applicaties, vooral als het technisch beheer extern plaatsvindt. The Backbone biedt Synthetic Transaction Monitoring via End-User Performance, waardoor klikpaden van eindgebruikers gesimuleerd worden. Zo wordt monitoring vanuit eindgebruikersperspectief mogelijk.

Waarde van End-User Monitoring

 • Snelle en betrouwbare performance inzichten
 • Eindgebruikers als vertrekpunt voor performance monitoring
 • Gedetailleerde inzichten op koppelvlakken met andere applicaties

Application Performance Monitoring

Application Performance Monitoring is de holistische benadering van het monitoren van de gehele keten van een applicatie. Volgens Gartner bestaat Application Performance Monitoring uit drie functionele dimensies: Digital Experience Monitoring (DEM), Application discovery, tracing and diagnostics (ADTD) and Artificial Intelligence for IT Operations (AIops)

In de praktijk

The Backbone richt tooling in om de beschikbaarheid en performance van applicaties te meten. De focus ligt daarbij op Azure Monitor, SCOM en de End-User Performance. De informatiebehoefte van de klant is altijd het centrale uitgangspunt. Bij een monitoring project besteden wij veel aandacht aan de visualisatie van meetgegevens, rapportages en de organisatorische inbedding.

Waarde van Application Performance Monitoring

 • Diepere performance inzichten in een applicatie
 • Integratie met andere applicaties
 • Intelligente dashboards met ingebouwde notificaties en alerts

Ketenmonitoring

Ketenmonitoring monitort bedrijfskritische IT-diensten end-to-end, vanuit eindgebruikersperspectief tot het datacenter. Knelpunten in een datacenter zijn lastig op te sporen, vooral met de groei van cloud en hybride omgevingen. The Backbone gebruikt Ketenmonitoring om de volledige applicatieketen te monitoren en verstoorde bedrijfsprocessen te voorkomen.

In de praktijk

The Backbone zorgt met de inzet van de End-User Performance voor regie over de volledige keten wanneer een organisatie alleen technische monitoring heeft ingericht. Door technische monitoring met end-user monitoring te combineren slagen organisaties erin snel tot de juiste root cause analyse te komen. Organisaties kunnen vervolgens adequaat en snel maatregelen treffen.

Waarde van Ketenmonitoring

 • Holistische monitoring
 • Betere mogelijkheden voor root cause analyses
 • Integratie van meerdere monitoring tooling in één dashboard

TOPdesk Connector

Het aanmaken van tickets in het service management proces, voortkomend uit monitoring alerts, is een tijdrovende klus. Daarnaast is het foutgevoelig doordat de tickets handmatig worden aangemaakt. Voor monitoring alerts uit SCOM en Azure Monitor is dit met de TOPdesk Connector verleden tijd.

Monitoring alerts automatisch omzetten in incident cards

De TOPdesk Connector zorgt ervoor dat monitoring alerts uit SCOM en Azure Monitor automatisch omgezet worden tot ‘incident cards’ in TOPdesk. The Backbone verzorgt de configuratie van de TOPdesk Connector en zorgt voor de juiste mapping van alle velden. De volwassenheid van de alert life cycle stijgt en de beheerder kan zich meer focussen op de primaire taken.

Waarde van TOPdesk Connector

 • Automatisering van taken creëert een hogere productiviteit bij IT-beheer
 • Foutgevoeligheid bij het aanmaken van incident cards daalt naar het minimum
 • Bidirectionaliteit voor het sluiten van alerts en incident cards

Meer weten?

Copyright © 0000 The Backbone | Onderdeel van INVINITIV