Privacy statement

Privacy statement

Dit Privacy Statement is van datum 06-07-2018. Als daar aanleiding voor is dan kan de tekst worden aangepast.

De persoonsgegevens en het gebruik

The Backbone krijgt rechtstreeks of via de werkgever de persoonsgegevens vanmedewerkers waarmee The Backbone werkzaamheden uitvoert die contractueel zijnovereengekomen. Dat zijn naam (voorletters, voornaam, achternaam), e-mailadres entelefoonnummer. De gegevens worden na het beëindigen van een contract verwijderd.

De persoonsgegevens van de contactpersonen bij bedrijven gebruiken wij om de relatiete onderhouden, klanten te informeren over wijzigingen in het dienstenaanbod, offertesop te sturen en een factuur te sturen voor de uitgevoerde overeenkomst.

De persoonsgegevens van ingehuurde medewerkers gebruiken wij om de overeenkomstmet hen uit te voeren.De persoonsgegevens van medewerkers in dienst gebruiken wij om de verplichtingen nate komen die wij als werkgever hebben.

De website

Iedereen die onze website bezoekt zal daar gegevens achterlaten. Wij verzamelengegevens om de website te verbeteren. Voor uw gemak gebruiken we functionele,analytische en tracking cookies, nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Eenmaalgeplaatste cookies zijn aan te passen via de instellingen van de browser die u gebruikt.De gegevens die wij op deze manier verzamelen delen wij niet met derden. Wegebruiken die ook niet om u op een andere manier informatie te verstrekken.Meer informatie over cookies staat op: https://veiliginternetten.nl.

Uw rechten

Op verzoek zal The Backbone u een overzicht sturen van de persoonsgegevens die wijhebben geregistreerd. Wijzigingen hierop, of verzoeken tot verwijderen van gegevens uitonze klantenbestanden, kunt u aan ons doorgeven. Wij zullen dat binnen een periode vanéén week uitvoeren. Gegevens in de financiële administratie worden bewaard conform deeisen van de belastingdienst.Verzoeken stuurt u aan info@thebackbone.nl.Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, danheeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

The Backbone heeft alle persoonsgegevens opgeslagen in programma’s en bestanden diezijn beveiligd in samenwerking met onze leveranciers. De maatregelen zorgen ervoordat:

  • alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben;
  • gegevens niet verloren gaan of onjuist zijn;
  • geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard.

De beveiliging voldoet aan de gangbare normen en wordt periodiek geëvalueerd enindien nodig aangepast.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Copyright © 0000 TheBackbone | Part of INVINITIV