IT Performance End User Performance slider

IT- en End-User Performance inzichten in de Zorg

De behoeften voor IT-  en End-User Performance monitoring in de zorg nemen snel toe. Het continu beschikbaar hebben van zorginformatiesystemen, elektronische patiëntdossiers en andere kernapplicaties is essentieel. Gebruikers van deze systemen hebben een zwaarwegende rol en informatiemanagers en service managers hebben de taak om alle ICT-diensten goed te leveren en stakeholders te voorzien van de juiste rapportages. Als er verstoringen optreden, bijvoorbeeld vertragingen of volledige uitval, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de continuïteit van de zorgverlening. Iedere zorginstelling wil grip hebben en aankomende verstoringen tijdig kunnen verhelpen. Monitoring is dus essentieel!

The Backbone levert deze monitoring oplossingen om de specifieke behoefte van zorginstellingen inzichtelijk te krijgen. Onze aanpak, waarbij we onze eigen End-User Performance een belangrijke plek geven, is erop gericht om zorginstellingen exact die informatie te geven waar de behoefte ligt. Dan kan de nadruk liggen op IT monitoring, ketenmonitoring of alleen End-User Performance monitoring. Een gedegen aanpak, een professionele inrichting inclusief dashboards en rapportages én een op maat opgestelde organisatorische inbedding. Dat is onze werkwijze; deskundig, vertrouwd en al met ruim 10 jaar ervaring binnen zorginstellingen

Referenties