Support

Voor u is het van groot belang dat uw monitoring omgeving met bijbehorende dashboards optimaal blijft draaien. The Backbone kan zich op diverse manieren hierover ontfermen waarbij we continue, waar nodig samen met u, bezig zijn met het tunen van uw monitoring oplossing. Tenslotte moet monitoring voor u een middel zijn en geen doel op zich.

Support: reactief beheer en onderhoud

De ICT-omgeving is niet statisch… In de loop van de tijd worden applicaties en servers aangepast, toegevoegd, en verwijderd. Bij het toevoegen en verwijderen van applicaties en servers moeten grotere aanpassingen worden gedaan aan de monitoring omgeving met betrekking tot de SCOM Agents en Management Packs. Een voorbeeld betreft de monitoring van een nieuwe applicatie waarvoor meerdere virtuele machines worden gebruikt. SCOM Agents moeten worden uitgerold, SCOM Management Packs moeten geïmporteerd en getuned en de juiste presentatie (ketens, Distributed Application Models) en visualisatie (dashboards) moet worden ingericht. Ook wijzigingen die benodigd zijn in SCOM die het gevolg zijn van “minor changes” zoals het implementeren van een service pack op een gemonitorde applicatie of server, waardoor tuning van Management Packs benodigd is. De wijziging betreft dan bijvoorbeeld het instellen van een “override” op een SCOM rule of SCOM monitor. Ook de SCOM backend (Windows, SCOM of Microsoft SQL Server) behoeven onderhoud, zoals het implementeren van service packs of updates. De juiste werking van SCOM moet ook dan gegarandeerd blijven. The Backbone erkent de noodzaak voor regelmatige en tijdige tuning en controle op de juiste werking van SCOM. Binnen de contractvorm ‘SCOM Support’ van The Backbone vallen al deze SCOM gerelateerde werkzaamheden.

Managed SCOM: proactief inzicht in de status van uw SCOM backend

Wilt u proactieve controle op de juiste werking van uw SCOM backend? The Backbone biedt u de mogelijkheid om uw eigen SCOM omgeving real-time te laten controleren. Ondersteuning op afstand wordt daarmee geoptimaliseerd. Deze dienst, Managed SCOM genaamd, wordt gecreëerd door het koppelen van de StateView dienst aan uw SCOM backend. De juiste werking van uw SCOM omgeving wordt hiermee real-time gecontroleerd en is direct inzichtelijk op de dashboards in het NOC bij The Backbone.