Yellow NS Train arriving at the station

IT- en End-User Performance inzichten binnen de semi-overheid

De (Semi-) Overheid kenmerkt zich de laatste jaren door een flinke toename in het aantal ICT-Projecten. Dit wordt mede ingegeven door de noodzaak tot een effectievere inzet van middelen en toename van cloud computing. Automatisering van de interne processen draagt in grote mate bij aan het behalen van deze (bezuinigings) doelstellingen. Een uitdaging waar The Backbone graag haar bijdrage aan levert door het inzetten van haar monitoring expertise.

The Backbone levert monitoring oplossingen om de specifieke behoefte van de semi-overheid inzichtelijk te krijgen. Onze aanpak, waarbij we onze eigen End-User Performance een belangrijke plek geven, is erop gericht om de semi-overheid exact die informatie te geven waar de behoefte ligt. Dan kan de nadruk liggen op IT monitoring, ketenmonitoring of alleen End-User Performance monitoring. Een gedegen aanpak, een professionele inrichting inclusief dashboards en rapportages én een op maat opgestelde organisatorische inbedding. Dat is onze werkwijze; deskundig, vertrouwd en al met ruim 10 jaar ervaring binnen de semi-overheid.

Referenties