Monitoring van ROC’s

Een ROC zonder ICT is tegenwoordig ondenkbaar, het is namelijk noodzakelijk en belangrijk voor het goed kunnen toepassen van Electronische Leer Omgevingen (ELO), Digitale Portfolio voor studenten en Volgsystemen (LVS) voor de prestaties van de studenten. Dit alles leidt tot een omvangrijke, complexe, dynamische en innovatieve ICT-omgeving. Aangezien studenten ook na schooltijd en in weekenden studeren moeten ICT systemen van ROC’s ook dan beschikbaar zijn. Om grip en inzicht te houden in de gezondheidsstatus van deze ICT systemen, is het inbedden van proactieve monitoring een must.

The Backbone levert deze monitoring oplossingen om de specifieke behoefte van ROC’s inzichtelijk te krijgen. Onze aanpak, waarbij we onze eigen End-User Performance een belangrijke plek geven, is erop gericht om onderwijsinstellingen exact die informatie te geven waar de behoefte ligt. Dan kan de nadruk liggen op IT monitoring, ketenmonitoring of alleen End-User Performance monitoring. Een gedegen aanpak, een professionele inrichting inclusief dashboards en rapportages én een op maat opgestelde organisatorische inbedding. Dat is onze werkwijze; deskundig, vertrouwd en al met ruim 10 jaar ervaring binnen onderwijsinstellingen.

Bekijk hieronder onze referenties in het onderwijs!