Performance Matrix Report

Waarom Performance Matrix Report

Binnen beheerprocessen als Capacity Management en Problem Management is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over performance en capacity trends op basis van historische gegevens. Indien u gebruik maakt van SCOM dan beschikt u over deze data en standaard tot wel 400 dagen terug in de tijd. Een snel inzicht in deze trends en het kunnen focussen op de belangrijkste uitzonderingen is dan gewenst. De standaard rapportages die SCOM biedt op basis van SQL Server Reporting Services zijn hiervoor te beperkt. Een rapport met het CPU gebruik van meerdere servers levert standaard een output van één pagina per server met de genoemde KPI van het CPU gebruik.

Globale beschrijving van de werking

Het Performance Matrix Report Management Pack wordt geïmporteerd in SCOM. Vervolgens is de Performance Matrix Report functionaliteit per direct beschikbaar.

Met het selecteren van de gewenste Performance Counter(s), de groep objecten, de rapportageperiode, de heat map thresholds, etc. is op een eenvoudige manier en snel een rapport te genereren volgens de gewenste criteria.

Definities van Performance Matrix Report rapportages kunnen worden opgeslagen voor later hergebruik door deze als Favourite op te slaan. Het is tevens mogelijk om een rapport met een bepaalde frequentie te laten genereren en deze rapportage via e-mail als PDF te laten versturen. Indien u de data nog verder en meer in detail wilt analyseren dan kunt u de Performance Matrix Report rapportage laten exporteren naar het Excel bestandsformaat.

Overzicht functionaliteiten

Het Performance Matrix Report Management Pack kent de volgende functionaliteiten:

  • Rapportage in tabelvorm.
  • Vrij te selecteren Perfomance Counter(s), periode, scope, etc.
  • Definitie van heat map thresholds met bijvoorbeeld oranje gekleurde cellen voor warning status en rood gekleurde cellen voor critical status.
  • Weergave van Begin, End, Delta, Minimum, Maximum, Average en Standaard deviatie voor de binnen de geselecteerde periode gerapporteerde Performance Counters.
  • Performance Matrix Report opslaan as Favourite of Published.
  • Performance Matrix Report opslaan als PDF en e-mailen naar ontvanger (via bijvoorbeeld subscription met een frequentie van 1 maand).
  • Performance Matrix Report exporteren naar CSV, Excel formaat, etc.
  • Meer standaard en uitgebreidere mogelijkheden van SQL Server Reporting Services in combinatie met SCOM.

Neem contact met ons op indien u geïnteresseerd bent en informatie wenst over de Performance Matrix Report Management Pack.