Crossing in new york with many yellow taxi's during the day

IT- en End-User Performance inzichten binnen de overheid

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft vele uiteenlopende functies en taken, die voor een aanzienlijk deel afwijken van wat elders in de samenleving gebeurt. De organisatiestructuur van de meeste overheidsorganisaties zijn volledig gedigitaliseerd, de dienstverlening vindt hier elektronisch plaats.

De beschikbaarheid en kwaliteit van de aangeboden elektronische dienstverlening is voor de burger zeer belangrijk. Deze wil en moet tenslotte op elk gewenst tijdstip hier gebruik van kunnen maken. Het continu beschikbaar zijn van deze dienstverlening is dan ook een eerste vereiste. Dat de overheid steeds meer ICT uitbesteedt en meer optreedt als regievoerder, maakt het des te belangrijker om de performance inzichten te hebben die noodzakelijk zijn.

The Backbone levert deze monitoring oplossingen om de specifieke behoefte van overheidsinstellingen inzichtelijk te krijgen. Onze aanpak, waarbij we onze eigen End-User Performance een belangrijke plek geven, is erop gericht om overheidsinstellingen exact die informatie te geven waar de behoefte ligt. Dan kan de nadruk liggen op IT monitoring, ketenmonitoring of alleen End-User Performance monitoring. Een gedegen aanpak, een professionele inrichting inclusief dashboards en rapportages én een op maat opgestelde organisatorische inbedding. Dat is onze werkwijze; deskundig, vertrouwd en al met ruim 10 jaar ervaring binnen overheidsinstellingen.

Wilt u meer informatie over de toepassing van monitoring bij de overheid?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Referenties