Monitoring Support

Een goed beheerde en getunede monitoring omgeving is de wens van iedere beheerafdeling. Changes, of uitbreidingen in de infrastructuur en applicaties, welke direct worden opgenomen in de monitoring zullen bij afwijkingen correcte meldingen blijven weergeven. Verder zullen gekoppelde dashboards de juiste alerts blijven tonen.

Om dit te bereiken is focus nodig en zullen resources beschikbaar moeten zijn om monitoring in een proces te krijgen. De praktijk laat zien dat dit geen eenvoudige opgave is. The Backbone biedt hiervoor een passende en constructieve oplossing, monitoring support.

Vergroten van kennis, betrokkenheid en inbedding

Met monitoring support van The Backbone zal een monitoring specialist periodiek uw SCOM-, Azure- en End-User Performance omgeving doorlopen. De werkzaamheden die we daarbij uitvoeren zijn divers en onderverdeeld in de volgende groepen:

 • Technisch en functioneel beheer van de tooling.
 • Gezamenlijk met de IT organisatie meldingen oppakken en deze analyseren.
 • Tunen en uitbreiden van simulaties t.b.v. End-User Performance monitoring.
 • Rapportages opstellen en analyseren.
 • Dashboards aanpassen en/of uitbreiden.
 • Organisatorische inbedding.

Samen met uw IT organisatie bepalen we de “Scope van de dag” en borgen we dat alle onderdelen voldoende aandacht krijgen. De ondersteuning die wij met monitoring support bieden versnelt het volwassenheidsniveau van uw eigen monitoring omgeving. Uw eigen medewerkers behouden focus op hun eigen domein en zullen proactiever hun primaire werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Toegevoegde waarde voor uw organisatie

The Backbone heeft meer dan 100 monitoring implementaties uitgevoerd en weet daardoor als marktleider hoe belangrijk het is dat monitoring niet als een eenmalig project wordt gezien, maar als een proces dat moet worden ingebed en blijvend aandacht krijgt. Een frequente aanwezigheid bij onze opdrachtgevers zorgt voor de noodzakelijke focus op SCOM, Azure Monitor en de meldingen die hieruit komen. Onze klanten hebben de beste ervaringen met een gemiddelde aanwezigheid van minimaal één dag per week. Het levert uw organisatie het volgende op:

 • Regelmatige aanwezigheid van een vertrouwde specialist die uw organisatie en collega’s kent.
 • Issues met een prioriteit worden dezelfde week nog uitgevoerd.
 • Meer aandacht voor specifieke rapportages, zoals most common alerts.
 • Up to date met de nieuwste versies van de management tooling.
 • Ondersteuning bij interpretatie van meldingen en root cause analyses.
 • Externe expertise als 3e lijns specialist, zonder dat u vast zit aan een fulltime gedetacheerde kracht.
 • Persoonlijke aandacht bij het inbeddingsproces, zodat monitoring (Azure Monitor/SCOM/EUP) een middel wordt voor de beheerafdelingen.

Wij hebben diverse business cases waarbij de toegevoegde waarde in kwalitatieve en financiële voordelen zijn te benoemen.

Wilt u meer weten over onze Monitoring Support?

Neem dan middels het onderstaande formulier contact met ons op. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk van een reactie voorzien.