IT SLA Performance

Situatieschets

Organisaties worden steeds afhankelijker van een goed presterende IT omgeving. Primaire applicaties worden vaker “uit de cloud” als een service aangeboden door de leverancier. Het zijn voor alle partijen vooruitstrevende ontwikkelingen. Deze trend vraagt tegelijkertijd om nieuwe instrumenten om SLA’s te kunnen opstellen, te operationaliseren en te valideren.

Behoefte

Organisaties willen te allen tijde weten hoe applicaties performen, ongeacht waar de applicatie is ingericht.

Staat de applicatie in het eigen datacenter? Dan zijn performance inzichten belangrijk voor de interne beheerafdeling en zijn afspraken opgenomen in een PDC .
Wordt een applicatie als een service afgenomen? Dan is de leverancier verantwoordelijk voor het technisch beheer en wil je performance afspraken vastleggen in een SLA.

De uitdaging en de behoefte voor contractverantwoordelijke managers bij organisaties is dat instrumenten ontbreken om de performance objectief te meten. Het gevolg, er worden wel afspraken gemaakt in SLA’s over performance, maar deze zijn niet te meten vanuit het uiteindelijke doel, namelijk een betrouwbare en een goede performance van uw applicatie.

Oplossing

De “IT SLA Performance” biedt de oplossing.

SLA’s hebben als doel om de kwaliteit en prestaties van de dienstverlening vast te leggen. Service level specificaties maken de SLA concreet, zoals bereikbaarheid, incident- en probleemmanagement, technisch beheer en releasemanagement. Met een DAP (Document Afspraken en Procedures) worden de specifieke maatwerkafspraken vastgelegd.

Zowel uw organisatie als de aanbiedende leverancier van uw kernapplicatie zijn gebaat bij een goede performance. Uw producttevredenheid leidt tot klanttevredenheid en dit resulteert in continuïteit en partnerships. De IT SLA Performance geeft u de inzichten om dat na te streven met uw leverancier.

De IT SLA Performance levert performance informatie over de prestaties van een applicatie gemeten vanuit de eindgebruiker. Dit wordt gecreëerd door eindgebruikers non-stop te simuleren en vooraf gedefinieerde klikpaden in de applicatie automatisch te laten lopen. Iedere stap wordt gemeten in tijd en daarmee krijgt u een totale tijd van een simulatie. Dankzij de onderliggende tooling en BI instrumenten ziet u uw eigen SLA dashboard en ontvangt u SLA performance rapportages.

Toegevoegde waarde

Stel het u zich eens voor…

  • U heeft uw dashboard en rapportages met daarop performance grafieken en actuele statussen van uw eigen kernapplicatie gemeten vanuit de eindgebruiker. Iedere status en performance grafiek vertegenwoordigen een stap in de keten van de applicatie. Iedere stap in de keten vertegenwoordigt een betrokken organisatie die performance afspraken heeft gemaakt en zijn vastgelegd in een SLA.
  • U ziet in een oogopslag waar zich in de keten performance problemen voordoen en wie hiervoor in actie dient te komen.
  • U kunt performance verschillen in de applicatie zien, per locatie van waaraf uw medewerkers werkzaam zijn.
  • U bespaart uren tijd en daarmee ook geld die verloren zijn gegaan aan communicatie met leveranciers, beheerafdelingen, of gefrustreerde collega’s als er zich performance issues voordoen.
  • U kunt meetbare afspraken maken met uw leverancier om aan te tonen of u waar krijgt voor uw jaarlijkse investering.
  • U heeft periodieke SLA-gesprekken met gerichte management- en stuurinformatie.

Wilt u meer informatie over IT SLA Performance?

Neem dan middels het onderstaande formulier contact met ons op. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk van een reactie voorzien.