Large orange machines in a factory

IT- en End-User Performance monitoring in de industrie

Werken in de industrie betekent werken in de grootste branche van Nederland. Industriële bedrijven moeten echter optimaal blijven presteren om goed te blijven renderen. Niets mag het productieproces verstoren. Vergaande rationalisatie van de activiteiten binnen de industriesector heeft dan ook geleid tot uitbesteding van alles dat niet tot de core business behoort.

Aangezien de uitbestede activiteiten nog steeds grote invloed blijven houden op de core business moet men hier wel grip op blijven houden, anders gaat dit alsnog ten koste van het rendement.

The Backbone levert de monitoring oplossingen om de specifieke behoefte binnen industriële organisaties inzichtelijk te krijgen. Onze aanpak, waarbij we onze eigen End-User Performance een belangrijke plek geven, is erop gericht om de industrie exact die informatie te geven waar de behoefte ligt. Dan kan de nadruk liggen op IT monitoring, ketenmonitoring of alleen End-User Performance monitoring. Een gedegen aanpak, een professionele inrichting inclusief dashboards en rapportages én een op maat opgestelde organisatorische inbedding. Dat is onze werkwijze; deskundig, vertrouwd en al met ruim 10 jaar ervaring binnen industriële ondernemingen.

Referenties