White clouds in front of a blue sky

Hybrid cloud

De realiteit van Hybrid cloud…

Cloud computing wordt inmiddels breed toegepast, waarbij commodity applicaties worden afgenomen als SaaS van public cloud providers (Microsoft Office 365, Salesforce CRM, etc.). Tegelijkertijd wordt voor bepaalde doeleinden, zoals uitwijk- of testomgeving, niet meer geïnvesteerd in capaciteit binnen het eigen datacenter, maar worden virtuele machines uit de cloud afgenomen van service providers (vCloud, Windows Azure) of public cloud providers (Azure). Het datacenter is daarmee een hybride cloud…

Cloud dynamics in het eigen datacenter

Kenmerken van de public cloud als de schijnbaar onuitputtelijke resources, de flexibiliteit of eigenlijk elasticiteit van het kunnen op- en afvoeren van servers en applicaties, liggen binnen handbereik voor toepassing binnen het eigen datacenter. De Microsoft System Center suite biedt de basis voor het managen en automatiseren van een hybride cloud (private en public). Bij het integreren met public cloud voorzieningen binnen Microsoft Azure of via service providers, kan gebruik worden gemaakt van de Windows Azure Pack om een uniforme management laag (schil) te hebben voor zowel de private cloud en de public cloud resources. Onderstaand worden enkele voorbeelden benoemd van oplossing die mogelijk zijn.

Automatische provisioning

Indien de monitoring omgeving signaleert dat de performance van een applicatie gedegradeerd is tot een onaanvaardbaar niveau dan wordt een signaal gegeven aan de provisioning tooling om een extra virtuele machine op basis van de juiste service template te maken. En bij onderbenutting wordt de extra virtuele machine ook weer afgebouwd. De producten Operations Manager, Orchestrator, Service Manager, Virtual Machine Manager en App Controller werken hierin samen.

Self healing

Kritische ICT-services worden middels ketenmonitoring door Operations Manager bewaakt. Bij uitval of verlies aan performance (vooraf gedefinieerde threshold) wordt een alert of status gegenereerd die wordt opgepakt door ORchestrator. Vervolgens wordt een al dan niet uitgebreide workflow afgelopen om de passende correctieve acties uit te voeren: herstarten van services of servers, verplaatsen van workloads naar andere servers, etc. De producten Operations Manager, Orchestrator en via Integration Packs mogelijk ook andere System Center of 3rd party producten spelen een rol.

Multitenant cloud en enterprise cloud

De Windows Azure Pack brengt de ervaring van de public cloud in het eigen datacenter met verregaande automation van de provisioning van servers en services en billing op basis van afname/gebruik. Een eenduidige interface voor het beheer van de private en public cloud resources, maakt moving-in of moving-out eenvoudig, ongeacht de exacte locatie. Kant-en-klare templates voor servers en services maken “met een druk op de knop Service Management Automation” mogelijk. Grote organsatie en zeker ook multitenant service providers kunnen hun voordeel doen met de better together oplossing van de combinatie van Microsoft Hyper-V, System Center en Windows Azure Pack.

Self service

Een producten-diensten-catalogus (PDC) met self service templates aanbieden, zodat afdelingen en stakeholders zelf IT resources als virtuele machines kunnen aanvragen en hiervoor een rekening ontvangen voor gebruik? Weer een voorbeeld van het samenspel van meerdere producten uit de System Center suite en in geval van IaaS service providers en enterprises ook de cloud tooling Windows Azure Pack.

Dynamische CMDB

Ook zo klaar met lijstjes bijhouden, scripts en rommelige tools gebruiken om een complete CMDB te hebben die nog steeds niet dynamisch is? Met de toepassing van Operations Manager, Configuration Manager en consolidatie van de verkregen inventory in Service Manager, kan een dynamische CMDB worden opgebouwd en onderhouden die de dynamiek van een automatisch datacenter volgt.

Wilt u meer informatie over hybrid cloud?

Neem dan middels het onderstaande formulier contact met ons op. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk van een reactie voorzien.