Monitoring van Hogescholen / Universiteiten

Hogescholen en Universiteiten zonder ICT systemen zijn tegenwoordig ondenkbaar. Studenten krijgen bijvoorbeeld tijdens hun studie vaak te maken met Blackboard. Blackboard is een applicatie waarmee studenten en docenten onafhankelijk van tijd en plaats via internet informatie kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen communiceren. Middels Blackboard connectors kan er zelfs een koppeling worden gemaakt met onderwijssoftware zoals studieplanning, tentameninschrijving en studievoortgangsregistratie. Dit alles leidt tot een omvangrijke, complexe en dynamische Blackboard-omgeving die voor de studenten ook nog eens na schooltijd beschikbaar moet zijn.

The Backbone levert deze monitoring oplossingen om de specifieke behoefte van het hoger onderwijs inzichtelijk te krijgen. Onze aanpak, waarbij we onze eigen End-User Performance een belangrijke plek geven, is erop gericht om onderwijsinstellingen exact die informatie te geven waar de behoefte ligt. Dan kan de nadruk liggen op IT monitoring, ketenmonitoring of alleen End-User Performance monitoring. Een gedegen aanpak, een professionele inrichting inclusief dashboards en rapportages én een op maat opgestelde organisatorische inbedding. Dat is onze werkwijze; deskundig, vertrouwd en al met ruim 10 jaar ervaring binnen hogescholen en universiteiten.

Bekijk onze referenties in het onderwijs!