Monitoring in gemeenten

De elektronische dienstverlening die gemeenten aan burgers levert moet continue beschikbaar zijn. Burgers verwachten tenslotte dat hier op elk gewenst tijdstip gebruik van kan worden gemaakt.

Om de elektronische dienstverlening permanent toegankelijk te hebben voor de burgers moeten de meest kritische applicaties bij gemeenten altijd beschikbaar zijn. Dit geldt onder andere voor centrale GIS en ERP systemen, welke zelf veelal zijn opgebouwd uit een keten van diverse applicaties. Als dit alles of een deel hiervan niet meer beschikbaar is kunnen burgers geen gebruik of maar deels gebruik maken van de elektronische dienstverlening van de gemeente.

The Backbone kan realtime grip en inzicht geven op deze complexe gemeentelijke informatiesystemen door onder andere ketenmonitoring, End to End monitoring, gebruikerservaring monitoring (users perspective) en high-level dashboards in te bedden. Op deze manier zijn de gemeenten voorbereid op het tijdig detecteren van incidenten op korte termijn en het signaleren van trends op de langere
termijn. Grip, inzicht en beschikbaarheid van de elektronische dienstverlening voor burgers is hiermee geoptimaliseerd.

Bekijk hieronder onze referenties in de branche overheid!