End-User Performance

Situatieschets

Organisaties worden steeds afhankelijker van een goed presterende ICT omgeving, met name omdat de business centraal staat en zij ICT services toepassen die goed moeten presteren. In een speelveld met meerdere interne en externe leveranciers verandert de rol van IT-afdelingen daardoor van beheer naar regie. Een eindgebruiker zal vanuit zijn functie altijd goed gebruik willen maken van de services en applicaties waarmee wordt gewerkt, ongeacht waar een applicatie staat. De behoefte om daardoor vanuit een eindgebruikersperspectief te monitoren neemt door deze verandering dagelijks toe.

Behoefte

Organisaties willen dus weten hoe applicaties performen, ongeacht waar en hoe de applicatie is ingericht. Als er geen actuele en betrouwbare meting aanwezig is van de performance van IT-systemen en – applicaties, dan kan er niet worden gerefereerd naar een baseline en zijn performance problemen lastig op te sporen. Als organisatie wil je dit voorkomen en een goede service blijven leveren, door middel het vroegtijdig signaleren van verstoringen vanuit een End2End perspectief. Het is echter ook belangrijk om problemen snel te kunnen oplossen wanneer eindgebruikers al klagen. Standaard IT monitoring oplossingen zijn veelal niet toereikend genoeg om performance problemen snel en doeltreffend op te sporen. Het is dus van belang om snel de locatie van een issue vast te stellen, om vervolgens het probleem te kunnen oplossen.

Oplossing

De End-User Performance is hiervoor de oplossing en heeft als doel om de kwaliteit en prestaties van de dienstverlening te verbeteren door performance inzichten te geven vanuit een eindgebruikersperspectief. Met de End-User Performance heeft u 24/7 inzicht in de performance, ongeacht of een applicatie op dat moment wordt gebruikt. De klikpaden van applicaties en IT-services worden gesimuleerd aan de hand van STM (synthetic transaction monitoring). Een zelfde simulatie kan vanaf meerdere locaties draaien, waarmee tevens de verschillen inzichtelijk worden hoe de performance vanuit een bepaalde locatie verschilt ten opzichte van een andere locatie. Met specifieke instellingen en de verkregen data uit de simulaties worden alerts, notificaties, dashboards en rapporten gecreëerd. Dit geeft op het juiste moment, met het juiste middel, de performance inzichten van applicaties en/of services. De End-User Performance is dus een handvat om grip te krijgen op de performance en beschikbaarheid van bedrijfskritische applicaties, wat tegenwoordig een absolute noodzakelijkheid is.

Toegevoegde waarde

Stel het u zich eens voor…

  • 24/7 inzicht in de performance van applicaties en IT-services.
  • Custom dashboards en rapportages met daarop performance grafieken en actuele statussen van kernapplicaties, gemeten vanuit de eindgebruiker. Iedere status en performance grafiek vertegenwoordigen een stap in de keten van de applicatie.
  • In één oogopslag inzicht in de ketenperformance en waar problemen zich kunnen voordoen.
  • Het bepalen van een baseline die wordt toegepast bij changes en outsourcing (SaaS/PaaS/IaaS)
  • Een enorme tijds- en geldbesparing aan communicatie met leveranciers, beheerafdelingen, of gefrustreerde collega’s als er zich performance issues voordoen.

Wilt u meer informatie over de End-User Performance?

Neem dan middels het onderstaande formulier contact met ons op. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk van een reactie voorzien.