IT- en End-User Performance inzichten binnen de dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is één van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland. Er zijn veel verschillende ondernemingen in de sector. Vaak zijn het professionele dienstverleners die diensten leveren met een hoogwaardig karakter.

De diensten bestaan veelal uit een combinatie van goede kennis van de dienstverlener zelf en aanvullende permanente services die worden aangeboden via brochures en internet. De kwaliteit en beschikbaarheid van de aangeboden services via internet is voor de klant zeer belangrijk. Het continu beschikbaar zijn van deze services is dan ook een eerste vereiste.

The Backbone levert monitoring oplossingen om de specifieke behoefte van dienstverlenende bedrijven inzichtelijk te krijgen. Onze aanpak, waarbij we onze eigen End-User Performance een belangrijke plek geven, is erop gericht om de sector exact die informatie te geven waar de behoefte ligt. Dan kan de nadruk liggen op IT monitoring, ketenmonitoring of alleen End-User Performance monitoring. Een gedegen aanpak, een professionele inrichting inclusief dashboards en rapportages én een op maat opgestelde organisatorische inbedding. Dat is onze werkwijze; deskundig, vertrouwd en al met ruim 10 jaar ervaring binnen de dienstverlening. 

Referenties