Application Performance Monitoring

Tegenwoordig worden de meeste applicaties, en zeker de bedrijfsapplicaties, ontwikkeld volgens het N-tier model. Een standaard en bekend model is het 3-tier model waarin de ‘user interface’, ‘business logic’ en ‘database’ als aparte lagen worden ontwikkeld om zodoende meer flexibiliteit en schaalbaarheid per tier (laag) te verkrijgen bij toekomstige implementaties. Daarbij hebben dit soort applicaties ook vaak koppelingen met andere applicaties en vindt de toegang tot deze bedrijfsapplicaties meestal plaats via web portals. Met behulp van de SCOM feature Application Performance Monitoring (APM) is het mogelijk om de performance, security en de configuratie van deze bedrijfsapplicatie nauwkeurig realtime te monitoren.

Ketenmonitoring

De verschillende tiers van een bedrijfsapplicaties worden veelal geïmplementeerd op meerdere servers voor redundantie en application performance. Bij monitoring van N-tier applicaties volstaat het dus niet om slechts de ‘losse’ servers te monitoren. Er kan dan namelijk nog geen uitspraak worden gedaan over de beschikbaarheid of werking van de gehele applicatie. Het noodzakelijk te focussen op ketenperformance waarbij de gehele keten als onlosmakelijk geheel wordt beschouwd. Er bestaat immers een hiërarchie of onderlinge afhankelijkheid bij het versturen van berichten tussen de diverse tiers. Met behulp van ketenmonitoring is het mogelijk om de verbanden aan te brengen en zo application performance te monitoren.

Gebruikerssimulatie

Naast Application Performance Monitoring en de technische ketenmonitoring is het ook wenselijk dat de gebruikers die werken met Line-of-Business applicaties altijd de juiste toegang en performance hiervan ervaren. The Backbone maakt dit met de End-User Performance Management Pack en een simulatiescript voor de desbetreffende applicatie realtime inzichtelijk. Met behulp van deze drie invalshoeken, ook wel ‘viewpoints’ genoemd, zijn we in staat om performance van uw bedrijfsapplicatie inzichtelijk te maken.

Meer weten over Application Performance Monitoring?

Neem dan middels het onderstaande formulier contact met ons op. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk van een reactie voorzien.