SMB Performance

Waarom SMB Performance

Gebruikers slaan bestanden op in gedeelde mappen op file servers: persoonlijke bestanden, afdelingsdocumentatie, attachments die binnenkomen via de e-mail. Tevens zijn er applicaties die bestanden (files) creëren in mappen (folders). Deze file sharing is een kernfunctionaliteit binnen IT infrastructuren. Er is een groot belang om inzicht te hebben in de beschikbaarheid, performance en configuratie van de technische componenten die voorwaardelijk zijn voor file sharing. System Center Operations Manager (SCOM en OMS) kan worden ingericht voor de monitoring van Windows Base Operating System, File Services, Distributed File Services etc. Hiermee wordt slechts een technische view verkregen. Er is geen validatie hoe de eindgebruiker of applicatie de file sharing ervaart.

Met SMB Performance wordt de daadwerkelijke performance van het lezen en schrijven van bestanden in gedeelde mappen gemonitord middels een simulatie en uitgedrukt in performance counters op basis van bijvoorbeeld Mbps/Kbps of juist in de daadwerkelijk benodigde tijd.

SMB Performance met het SMB Performance Management Pack

Binnen SCOM en OMS wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Management Packs met de benodigde business rules en intelligentie voor de monitoring van hardware en software componenten. SMB Performance wordt eveneens geïmplementeerd als een Management Pack en kent een beperkte configuratie op de watcher node die de daadwerkelijk lees- en schrijftesten uitvoert.

Globale beschrijving van de werking

Het SMB Performance Management Pack wordt geïmporteerd in SCOM/OMS. De servers (agents) met de gedeelde mappen (shares) die moeten worden gemonitord, worden opgenomen in een configuratie bestand in XML formaat op de watcher node. Vervolgens kan worden aangegeven welk testbestand te gebruiken, welke frequentie wordt toegepast, etc.
Na de discovery van het XML configuratie bestand, zal de monitoring worden gestart en verschijnt de informatie in de console en zijn de gedetecteerde targets toe te passen in de diverse presentatievormen: Distributed Application Models, dashboards, notifications, etc.

Neem contact met ons op indien u geïnteresseerd bent en meer informatie wenst over de SMB Performance .