SCOM en IT Service Management

IT Service Management: best practices

SCOM en IT Service Management zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Alerts en Events binnen SCOM moeten veelal worden opgevolgd in het beheerproces.

IT Service Management (ITSM) betreft het procesmatig aansturen van de werkwijze van IT-beheer. ITSM wordt veelal ingericht volgens de richtlijnen van ITIL of ISO 20000. Bekende standaard processen binnen ITIL zijn Incident Management, Problem Management, Change Management en Asset Management (CMDB).

Alerts en Events binnen SCOM zouden bij voorkeur direct moeten kunnen worden doorgezet als “tickets” binnen ITSM tooling.

SCOM en IT Service Management: koppeling met System Center Service Manager

Naast SCOM maakt System Center Service Manager (SCSM) eveneens deel uit van de System Center suite. SCSM betreft tooling die uitgaat van de best practices van ITIL en het Microsoft Operations Framework (MOF, een pragmatisch model uitgaande van ervaringen met ITIL).

SCSM biedt out of the box templates en workflows voor de belangrijkste binnen ITIL/MOF gedefinieerde processen. Tevens kan een Configuration Management Database (CMDB) worden onderhouden voor alle Configuration Items.

SCOM en SCSM kunnen direct worden gekoppeld, waarmee een totaaloplossing ontstaat voor het direct tot werkvoorraad maken van de SCOM meldingen. System Center Configuration Manager (SCCM) en SCSM kunnen worden gekoppeld voor software Self service portals.

SCOM en IT Service Management: koppeling met third party ITSM producten

SCOM kan eveneens worden gekoppeld aan andere ITSM producten. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van System Center Orchestratior of een directe product connector tussen SCOM en het ITSM product.

The Backbone heeft onder meer een product connector ontwikkeld voor de koppeling van SCOM aan het veel gebruikte TOPdesk. Deze connector kan worden ingericht voor lokale SCOM implementatie en als onderdeel van StateView (SCOM-as-a-service).

Voor meer informatie over de toepassing van SCOM en IT Service Management kunt u contact met ons opnemen. Ook voor trainingen van SCOM en IT Service Management kunt u bij ons terecht, ga hiervoor naar onze pagina Trainingen.