Datacenter automation

Robotisering van het datacenter

De next level of maturity voor een datacenter omvat onder meer self healing en automatische provisioning. De complementaire gebieden Monitoring & Operate en Configure & Deploy werken hierin samen.

Microsoft biedt hiervoor een complete oplossing op basis van de System Center Suite en de Windows Azure Pack. Enkele voorbeelden…

Automatische provisioning

Indien de monitoring omgeving signaleert dat de performance van een applicatie gedegradeerd is tot een onaanvaardbaar niveau dan wordt een signaal gegeven aan de provisioning tooling om een extra virtuele machine op basis van de juiste service template te maken. En bij onderbenutting wordt de extra virtuele machine ook weer afgebouwd.

De producten Operations Manager, Orchestrator, Service Manager, Virtual Machine Manager en App Controller werken hierin samen.

Self healing

Kritische ICT-services worden middels ketenmonitoring door Operations Manager bewaakt. Bij uitval of verlies aan performance (vooraf gedefinieerde threshold) wordt een alert of status gegenereerd die wordt opgepakt door ORchestrator. Vervolgens wordt een al dan niet uitgebreide workflow afgelopen om de passende correctieve acties uit te voeren: herstarten van services of servers, verplaatsen van workloads naar andere servers, etc.

De producten Operations Manager, Orchestrator en via Integration Packs mogelijk ook andere System Center of 3rd party producten spelen een rol.

Self service

Een producten-diensten-catalogus (PDC) met self service templates aanbieden, zodat afdelingen en stakeholders zelf IT resources als virtuele machines kunnen aanvragen en hiervoor een rekening ontvangen voor gebruik? Weer een voorbeeld van het samenspel van meerdere producten uit de System Center suite en in geval van IaaS service providers en enterprises ook de cloud tooling Windows Azure Pack.

Dynamische CMDB

Ook zo klaar met lijstjes bijhouden, scripts en rommelige tools gebruiken om een complete CMDB te hebben die nog steeds niet dynamisch is? Met de toepassing van Operations Manager, Configuration Manager en consolidatie van de verkregen inventory in Service Manager, kan een dynamische CMDB worden opgebouwd en onderhouden die de dynamiek van een automatisch datacenter volgt.

Meer informatie over Datacenter Automation?

Voor meer informatie over de toepassing van datacenter automation kunt u contact met ons opnemen.