Data Workflow Performance

Waarom de Data Workflow Performance?

Binnen veel applicaties worden bestanden (files) gecreëerd in mappen (folders). De business logica van een applicatie schrijft bijvoorbeeld voor dat er een bepaald aantal bestanden moet bestaan in een specifieke map. Een ander voorbeeld betreft de controle op leeftijd van de bestanden in een specifieke map als onderdeel van een controle op de juiste verwerking van een batch proces.

Folder Monitoring met de Data Workflow Performance

Binnen System Center Operations Manager (SCOM) wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Management Packs met de benodigde business rules en intelligentie voor de monitoring van hardware en software componenten. Folder monitoring is standaard enkel mogelijk op gedeelde mappen (shared folders).

Met de Data Workflow Performance van The Backbone is het mogelijk om mappen te monitoren die niet gedeeld hoeven te zijn. Daarmee is de Data Workflow Performance bij uitstek geschikt voor de functionele monitoring van applicaties en services met batch processen en bestandslocaties.

Globale beschrijving van de werking

De Data Workflow Performance wordt geïmporteerd in SCOM. De servers (SCOM Agents) met mappen die moeten worden gemonitord, worden voorzien van een configuratie bestand in XML formaat, met een definitie van de mappen en bestandstypen die moeten worden gemonitord.

Na de discovery van het XML configuratie bestand, zal de monitoring worden gestart en verschijnt de informatie in de console en zijn de gedetecteerde targets toe te passen in de diverse presentatievormen: Distributed Application Models, dashboards, notifications, etc.

Neem contact met ons op indien u geïnteresseerd bent of download met de onderstaande button uw whitepaper voor meer informatie over de Data Workflow Performace.